Nejčastější dotazy k regresní terapii

Nejčastější dotazy našich klientů k regresní terapii

Používáte při regresní terapii hypnózu?

Ne, hlubinná regresní terapie probíhá při plném vědomí klienta. Nepoužíváme hypnózu, nepodsouváme myšlenky ani nepřepisujeme traumata z minulosti.

Je regresní terapie bezpečná?

Ano, regresní terapie je bezpečná, pokud je provedena správně. Tedy pokud je nalezen začátek a konec řešeného problému nebo traumatu a sezení je ukončeno až ve chvíli, kdy klient nepociťuje jakékoli nepříjemné pocity nebo myšlenky při vybavování si traumatizujícího zážitku a dojte k tzv. uzavření. Proto sezení končíme až ve chvíli, kdy nepříjemné pocity vymizí. Nezáleží přitom, zda sezení trvá dvě hodiny nebo šest hodin. Na internetu je možné nalézt pár informací o zhoršení stavu klienta po regresní terapii. Je to jen malé procento lidí z celkového množství, které regresní terapií prochází. A těžko posoudit, zda klient dostatečně nespolupracoval (například spěchal a zatajoval skutečné vnímání události, kterou procházel) nebo si prostě vybral terapeuta, který svoji práci neudělal úplně správně. Nebo byla regrese použita jako prostředek pro vhled do minulých životů, což může způsobit značné problémy.  Pokud má klient po regresní terapii pocit, že se stav zhoršil, je nutné co nejdříve kontaktovat terapeuta a terapii dotáhnout do konce (třeba po telefonu).

Je možné použít regresní terapii pro vhled do minulých životů?

V regresní terapii se často dostáváme do minulých životů. Nejedná se však o vhled ze zvědavosti, ale řešíme traumata z minulosti, které si podvědomí přenáší do současného života. Při regresní terapii se hledá konkrétní problém v minulosti, který se přenáší do současného života, a který následně zpracujeme a uzavřeme. Návraty do minulých životů ze zvědavosti nedoporučujeme. Nejednalo se často o hezká období (války, středověk, upalování, zabíjení, nemoci,….). Pokud si při vhledu do minulosti vybavíte nějaké traumatizující zážitky (jsou obvykle silnější než ty hezké, a proto se objeví častěji), může se stát, že se v té době době prožívané pocity začnou přenášet do současného života a může to způsobit různé psychické problémy, které nejsou zpracovány jako při cíleném průchodu v rámci terapie. Při vhledu do minulých životů obvykle nedochází k uzavření, ale pouze otevření!

Kolik sezení regresní terapie je potřeba?

Jedná se o velmi individuální záležitost. V rámci terapie je potřeba najít tzv. primární engram, tj. událost, která jako první problémy způsobila a při které došlo k nejsilnějšímu traumatizujícímu zážitku. V 60% je toho dosaženo při třetím sezení, ve 20% ve druhém a ve 20% později.

Jaký je rozdíl mezi osobním sezením a on-line sezením?

Žádný. Účinnosti terapie je stejná. Při sezení má klient zavřené oči a vzájemně je důležité se pouze slyšet. Stejných výsledků je možné dosáhnout také pouze telefonem.